ZREALIZOWANE PROJEKTY

Budowa stacji uzdatniania wody i pompowni wody

1

Projekt modernizacji głównej pompowni wody dla miasta Zielona Góra przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze.
Inwestor: Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. Z o.o. w Zielonej Górze

2

Projekt rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w Nowej Soli”(Qhśr = 400 m³/h).
Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli.

3

Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Szamotułach” (Qdmax = 8 000 m³/d).
Inwestor: ZGK Sp. z o.o. w Szamotułach.

4

Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody w Dobroszycach” (Qśrh = 90 m³/h).
Inwestor: Gmina Dobroszyce

5

Projekt przebudowy Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim” (Qśrd = 6 000 m³/d).
Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

6

Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Niemczy” (Qśrh = 30 m³/h).
Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

7

Projekt budowy ujęcia i SUW Sławniowice” (30 m³/h).
Inwestor: „Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach.

8

Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Jednostce Wojskowej Dobre nad Kwisą” (Qśrh = 3 m³/h).
Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury z/w Zielonej Górze.

9

Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Jednostce Wojskowej Nowogród Bobrzański” (Qśrh = 2 m³/h).
Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury z/w Zielonej Górze.