ZAKRES USŁUG

Firma świadczy usługi w zakresie:

 • kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miast i gmin:

Wykonane usługi

1

KONSULTING

 • koncepcje rozwiązań gospodarki wodno – ściekowej
 • studia wykonalności i wnioski o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych i krajowych
 • analizy finansowe
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • projekty aglomeracji
 • analizy techniczno – ekonomiczne inwestycji
 • master plany
 • ekspertyzy, opinie i koreferaty

2

DOKUMENTACJE PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE I PRZETERGOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO–ŚCIEKOWEJ

 • sieci sanitarne
 • kanalizacje teletechniczne
 • sieci elektryczne
 • oczyszczalnie ścieków
 • stacje uzdatniania wody
 • ujęcie wód
 • odwodnienia
 • zbiorniki retencyjne na wody opadowe
 • zbiorniki zapasowo wyrównawcze wody czystej
 • rowy
 • drogi
 • pełne uzbrojenie stref inwestycyjnych

3

NADZORY

 • inwestorski
 • inżynier kontraktu
 • inżynier konsultant
 • autorski (projektowy)

4

ROZRUCHY

 • oczyszczalnie ścieków
 • stacje uzdatniania wody
 • i innych obiektów

5

GEODEZJA

 • mapy do celów projektowych
 • obsługa geodezyjna inwestycji

6

Projekty architektoniczne wraz z aranżacją i wizualizacją obiektów, budynków, wnętrz i oświetlenia