ZREALIZOWANE PROJEKTY

Budowa oczyszczalni ścieków

1

Projekt przebudowy i rozbudowy części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Kałdowej  Wsi, gm. Malbork (Qśrd = 8300 m³/d).
Inwestor: Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o. z/s w Kałdowej Wsi.

2

Projekt budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Wijewie o przepustowości 2 x 500 m³/d.
Inwestor: Gmina Wijewo.

3

Projekt przebudowy i budowy oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu (Qśrd = 1700 m³/d).
Inwestor: Hydrotech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu.

4

Projekt budowy oczyszczalni ścieków w Sulikowie (Qśrd = 900 m³/d).
Inwestor: Suplaz sp. o o.o. z siedzibą w Sulikowie.

5

Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w mieście Szamotuły (Qdmax = 7000 m³/d).
Inwestor: ZGK Sp. z o.o. w Szamotułach.

6

Projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Milicz” (Qśrd = 2500 m³/d).
Inwestor: PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z/s w Miliczu.

7

Projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Żmigród” (Qśrd = 1500 m³/d).
Inwestor: PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z/s w Miliczu.

8

Projekt rozbudowy instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra” (Qśrd = 52000 m³/d).
Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji S. z o.o. w Zielonej Górze.

9

Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Nowej Soli – Etap 2” (Qśrd = 8000 – 10000 m³/d – pogoda deszczowa).
Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

10

Projekt budowy oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Jednostce Wojskowej
Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury z/s w Zielonej Górze.

11

Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sycowie” (Qśrd = 1700 m³/d).
Inwestor: SGK Sp. z o.o. z/s w Sycowie.

12

Projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Sułów” (Qśrd = 900 m³/d).
Inwestor: PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z/s w Miliczu.

13

Projekt modernizacji części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Legnicy (Qśrd = 35 000 m³/d).
Inwestor: Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

14

Likwidacja istniejącej i budowa nowej oczyszczalni ścieków w m. Jerzmanowa (Qśrd = 300 m³/d).
Inwestor: Urząd Gminy Jerzmanowa