ZREALIZOWANE PROJEKTY

Przebudowa rowów

1

Projekt renowacji rowu o długości ok. 800 m w mieście Zawiercie”.
Inwestor: Urząd Miejski w Zawierciu