ZREALIZOWANE PROJEKTY

Budowa sieci deszczowej, zbiorników retencyjnych i zbiorników na wodę

1

Projekt kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w Śródmieściu Nowej Sol:

  • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe (2 000 m³, 1 000 m³, 800 m³, 800 m³, 500 m³, 50 m³)

Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

2

Projekt odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu (ok. 31 ha) w media:

  • kanalizacja deszczowa,
  • zbiornik retencyjny na wody opadowe (V = 2000 m³).

Inwestor: Urząd Miejski w Zawierciu.

3

Projekt kanalizacji deszczowej w Jednostce Wojskowej Dobre n/Kwisą:

  • zbiorniki retencyjne.

Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury z/s w Zielonej Górze.

4

Projekt odwodnienia strefy inwestycyjnej w obrębie Konin - Międzylesie (ok. 30 ha):

  • odprowadzenie wód opadowych ze strefy (kanalizacja deszczowa).

Inwestor: Urząd Miejski w Koninie.

5

Projekt przebudowy i renowacji kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Szamotuły:
Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szamotułach.

6

Projekt kanalizacji deszczowej dla m. Łobżenica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin – etap IV:

  • 4 km kanalizacji deszczowej.

Inwestor: Gmina Łobżenica.