ZREALIZOWANE PROJEKTY

Przebudowa kanalizacji i sieci wodociągowej metodami bezwykopowymi

1

Budowa kanalizacji metodami bezwykopowymi oraz projekt renowacji kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp.:

  • 11 km (rękaw termoutwardzalny).

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

2

Projekt renowacji kanalizacji sanitarnej w Nowej Soli:

  • 2  km (relining).

Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli.

3

Projekt wymiany sieci wodociągowej w Nowej Soli:

  • 4 km (kraking).

Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Nowej Soli.

4

Projekt przebudowy i renowacji sieci wodociągowej na terenie miasta Szamotuły:

  • 2 km.

Inwestor: ZGK Sp. z o.o. w Szamotułach.

5

Projekt wymiany sieci wodociągowej w Gorzowie Wlkp.:

  • 5 km (berstlining).

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

6

Projekt przebudowy i renowacji sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie miasta Szamotuły:

  • 9 km.

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szamotułach.

Większość zdjęć na tej stronie udostępniła firma ZiSBD z/s we Wrocławiu