ZREALIZOWANE PROJEKTY

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przebudową lub odtworzeniem dróg i chodników

1

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miasta Gorzowa Wlkp. i gminy Deszczno:

 • 90 km sieci kanalizacyjnej,
 • 43 sieci wodociągowej.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

2

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji dla m. Łobżenica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin – etap IV:

 • ok. 20 km kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno–tłocznej, podciśnieniowej)
 • 4 km kanalizacji deszczowej.

Inwestor: Gmina Łobżenica.

3

Dokumentacja projektowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Nowej Soli, Gminie Nowa Sól i Gminie Otyń:

 • 100 km sieci kanalizacyjnej (sanitarna, ogólnospławna, deszczowa),
 • zbiorniki retencyjnie na wody opadowe (V = od 50 do 5 000 m³)
 • 40 km sieci wodociągowej.

Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Nowej Soli.

4

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”:

 • 100 km sieci kanalizacyjnej,
 • 35 km sieci wodociągowej.

Inwestor: Suplaz sp. o.o. z siedzibą w Sulikowie

5

Dokumentacja projektowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Nowogrodziec:

 • 83 km sieci kanalizacyjnej,
 • 30 km sieci wodociągowej.

Inwestor: Hydrotech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu.

6

Dokumentacja projektowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Porajów, gm. Bogatynia:

 • 17 km sieci kanalizacji (sanitarna, deszczowa)
 • 9 km sieci wodociągowej,
 • 9 km przebudowy dróg i chodników

Inwestor: Urząd Gminy w Bogatyni.

7

Budowa sieci wodociągowej w m. Mściszów, gm. Lubań

 • 10 km sieci wodociągowej.

Inwestor: Urząd Gminy w Lubaniu

8

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OS Milicz – m. Sławoszowice i Wałkowa oraz Kolonii Kobiałka

 • 7 km sieci kanalizacyjnej

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu Sp. z o.o.

9

Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północno-zachodniej części Miasta i Gminy Pleszew

 • 5 km sieci kanalizacyjnej,
 • 3 km sieci wodociągowej.

Inwestor: Urząd Miejski w Pleszewie

10

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gierałtów i Gościszów, gm. Nowogrodziec :

 • 30 km sieci kanalizacyjnej.

Inwestor: Hydrotech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu.

11

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Piastowskiego oraz Osiedla Mały Puszczyków w Szprotawie w ramach projektu pn.: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa":

 • 19 km sieci kanalizacyjnej.

Inwestor: Urząd Miasta w Szprotawie

12

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerzmanowej

 • 4,5 km sieci kanalizacyjnej.

Inwestor: Urząd Gminy Jerzmanowa