ZREALIZOWANE PROJEKTY

Uzbrojenie stref inwestycyjnych w pełną infrastrukturę techniczną i drogową

1

Dokumentacja projektowa uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu (ok. 31 ha) w media:

 • woda,
 • gaz,
 • sieci teletechniczne,
 • energia elektryczna,
 • kanalizacja sanitarna,
 • kanalizacja deszczowa,
 • zbiornik retencyjny na wody opadowe (V = 2000 m3).

Inwestor: Urząd Miejski w Zawierciu.

2

Dokumentacja projektowa uzbrojenia strefy inwestycyjnej w obrębie Konin - Międzylesie (ok. 30 ha) w infrastrukturę:

 • drogi,
 • oświetlenie,
 • energia elektryczna,
 • gaz,
 • sieci teletechniczne,
 • wodociąg,
 • kanalizacja sanitarna,
 • odprowadzenie wód opadowych ze strefy.

Inwestor: Urząd Miejski w Koninie.

3

Dokumentacja projektowa uzbrojenia Lubuskiego Parku Przemysłowego (ok. 50 ha) w:

 • sieć wodociągową,
 • kanalizację sanitarną,
 • kanalizację światłowodową.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze