ZREALIZOWANE PROJEKTY

Pompowania próbne i budowa studni ujęciowych

1

Wykonanie odwiertu, projektu badan geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej i studni z uzbrojeniem w pompę i obudowę w ramach zamówienia pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dobroszycach”.
Inwestor: Gmina Dobroszyce.

2

Pompowania próbne, likwidacja studni, renowacja studni, budowa nowej studni wraz z obudową oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i energetycznych w ramach zamówienia pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jednostce Wojskowej Nowogród Bobrzański”.
Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury z/w Zielonej Górze.

3

Pompowania próbne, likwidacja studni, renowacja studni, budowa nowej studni wraz z obudową oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i energetycznych w ramach zamówienia pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Jednostce Wojskowej Dobre nad Kwisą”.
Inwestor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury z/w Zielonej Górze