ZREALIZOWANE PROJEKTY

Przedsięwzięcia w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, finansowane z Funduszu Spójności

1

Dokumentacja projektowa dla inwestycji pn.: „Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych” w latach 2009 do 2014 wybudowano i przebudowano:

  • 100 km sieci kanalizacyjnej,
  • 40 km sieci wodociągowej,
  • SUW w Nowej Soli,
  • Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Nowej Soli.

Inwestycja dofinansowana w ramach POIiŚ 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.
Inwestor: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli

2

Dokumentacja projektowa dla Inwestycji pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” w zakresie:

  • 100 km sieci kanalizacyjnej,
  • 35 km sieci wodociągowej,
  • gminna oczyszczalnia ścieków w Sulikowie.

Inwestycja dofinansowana w ramach POIiŚ 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.
Inwestor: Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, Suplaz Sp. o.o. z siedzibą w Sulikowie

3

Dokumentacja projektowa dla Inwestycji pn.: „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap I, etap Ia, etap II” w zakresie:

  • 83 km sieci kanalizacyjnej,
  • 30 km sieci wodociągowej,
  • gminna oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu.

Inwestycja dofinansowana w ramach POIiŚ 2007-2013 ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.
Inwestor: Hydrotech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu