USŁUGI

Programy funkcjonalno–użytkowe inwestycji

1

Wykonanie dokumentacji przetargowej na roboty realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę – FIDIC – ŻÓŁTA KSIĄŻKA dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Ochla w Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra”.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Gorze.

2

Wykonanie dokumentacji przetargowej na roboty realizowane zgodnie z              Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę – FIDIC – ŻÓŁTA KSIĄŻKA dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zatonie w Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra”.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Gorze.

3

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu  Czerniawa”.

Inwestor: Urząd Miejski w Świeradowie.

4

Program funkcjonalno–użytkowy na budowę kanalizacji deszczowej w wybranych ulicach miasta Gorzowa Wlkp. w ramach zadania: "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I".

Inwestor: Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.

5

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w mieście Sobótka”.

Inwestor: Urząd Gminy w Sobótce.