USŁUGI

Obsługa geodezyjna inwestycji

1

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Osiecznica, gm. Krosno Odrzańskie (10,6 km).

Inwestor: KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Wykonawca robót: EkoWodrol Sp. z o.o. z/s w Koszalinie.

2

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Gostchorze, gm. Krosno Odrzańskie (6,0 km).

Inwestor: KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Wykonawca robót: EkoWodrol Sp. z o.o. z/s w Koszalinie.

3

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Radnica, gm. Krosno Odrzańskie (8,7 km).

Inwestor: KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Wykonawca robót: EkoWodrol Sp. z o.o. z/s w Koszalinie.

4

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Szklarka Radnicka, gm. Krosno Odrzańskie (2,7 km).

Inwestor: KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Wykonawca robót: EkoWodrol Sp. z o.o. z/s w Koszalinie.

5

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łochowice nad jeziorem Glibiel (0,6 km).

Inwestor: KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Wykonawca robót: EkoWodrol Sp. z o.o. z/s w Koszalinie.

6

Budowa wodociągowej sieci tranzytowej Bielów – Krosno Odrzańskie, gm. Krosno Odrzańskie (3,5 km).

Inwestor: KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Wykonawca robót: EkoWodrol Sp. z o.o. z/s w Koszalinie.

7

Budowa wodociągowej sieci tranzytowej Kamień – Morsko, gm. Krosno Odrzańskie (0,5 km).

Inwestor: KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Wykonawca robót: EkoWodrol Sp. z o.o. z/s w Koszalinie.

8

Budowa wodociągowej sieci tranzytowej Kamień – Gostchorze, gm. Krosno Odrzańskie (2,3 km).

Inwestor: KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim.

Wykonawca robót: EkoWodrol Sp. z o.o. z/s w Koszalinie.