USŁUGI

Rozruchy technologiczne oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

1

Rozruch oczyszczalni ścieków w m. Sulików.

Inwestor: SUPLAZ Sp. z o.o. w Sulikowie.

2

Rozruch oczyszczalni ścieków w Sycowie.

Inwestor: Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Sycowie.

3

Rozruch oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Szamotułach.

Inwestor: ZGK Sp. z o.o. w Szamotułach.

4

Rozruch oczyszczalni ścieków w Olszynie.

Inwestor: Urząd Gminy w Olszynie.

5

Rozruch oczyszczalni ścieków w Kargowej.

Inwestor: Urząd Gminy w Kargowej.

6

Rozruch oczyszczalni ścieków w Jasieniu.

Inwestor: Gmina Jasień

7

Rozruch oczyszczalni ścieków w Gronowie, gm. Łagów.

Inwestor: Gmina Łagów