USŁUGI

Nadzory inwestorskie, Inżynier Kontraktu

1

Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie” (09.08.2012 r. - 31.03.2016 r.) - Warunki Kontraktowe FIDIC – „Czerwona Książka”.

Nadzór nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym w miejscowościach: Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka (ponad 28 km sieci kanalizacyjnej, w tym: około 23 km kolektorów grawitacyjnych, ponad 5 km rurociągów tłocznych, 22 sieciowe przepompownie ścieków i 10 przepompowni przydomowych).

2

Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. XX-lecia do nowo projektowanej oczyszczalni przy ul. Zielonogórskiej – Warunki Kontraktowe FIDIC – „Czerwona Książka” (Qśrd = 653 m³/d) .

Inwestor: Gmina Jasień

3

Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronów w ramach projektu: „Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w gminie Łagów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Sieniawa i budowę oczyszczalni ścieków w m. Gronów” – Warunki Kontraktowe FIDIC – „Żółta Książka” (Qśrd = 900 m³/d).

Inwestor: Gmina Łagów

4

Nadzór Inwestorski dla zadania pn.: „Odbudowa oczyszczalni ścieków w Ścinawie zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 r.”.

Inwestor: Gmina Ścinawa

5

Nadzór Inwestorski dla zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołowie”.

Inwestor: Gmina Wołów