USŁUGI

Dokumentacje przetargowe w tym zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC

1

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla urządzeń, projektowania i budowy (wg warunków kontraktowych FIDIC – Żółta Książka) dla trzech Kontraktów realizowanych w ramach Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”, tj.:

  • „Renowacja kolektorów dopływowych i kolektora odpływowego z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim”;
  • „Modernizacja przepompowni ścieków „PIASKI” i „KASPRZAKA” w Gorzowie Wielkopolskim”;
  • „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gorzowie Wielkopolskim” (Stacja Uzdatniania Wody „CENTRALNY”, Stacja Uzdatniania Wody „KŁODAWA”, Stacja Uzdatniania Wody „SIEDLICE”)

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

2

Dokumentacja przetargowa na wykonanie robót (wg warunków kontraktowych FIDIC – Czerwona Książka) dla zadania Budowa i rozbudowa instalacji wody technologicznej w oczyszczalni ścieków w Łężycy dla aglomeracji Zielona Góra w ramach Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II”.

Inwestor: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze.

3

Dokumentacja przetargowa na wykonanie robót (wg warunków kontraktowych FIDIC – Czerwona Książka) dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Milicz - m. Sławoszowice i Wałkowa oraz Kolonii Kobiałka.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. z/s w Miliczu.

4

Dokumentacja przetargowa na wykonanie robót (wg warunków kontraktowych FIDIC – Czerwona Książka) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz światłowodowej dla Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie.

Inwestor: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z/s w Zielonej Górze.

5

Dokumentacja przetargowa na wykonanie robót (wg warunków kontraktowych FIDIC – Czerwona Książka) Budowa kanalizacji ściekowej na terenie osiedla Karsibór w Świnoujściu.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu.

6

Dokumentacja przetargowa na wykonanie robót (wg warunków kontraktowych FIDIC – Czerwona Książka) Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Jasień wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. XX-lecia do nowo projektowanej oczyszczalni przy ul. Zielonogórskiej w Jasieniu.

Inwestor: Gmina Jasień.