USŁUGI

Koncepcje rozwiązań gospodarki wodno - ściekowej

1

Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy pompowni strefowej wody przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze

Inwestor: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

2

Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej gmin Związku Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp.

Inwestor: Związek Celowy Gmin MG-6.

3

Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obszarów dzielnic Stare Tarnowice, Opatowice, Rybna i Strzybnica.

Inwestor: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach.

4

Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej w gminie Nowogrodziec.

Inwestor: Urząd Miasta Nowogrodziec.

5

Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świdnica.

Inwestor: Gmina Świdnica.

6

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz światłowodowej dla Strefy Aktywności Gospodarczej, Parku Naukowo-Technologicznego oraz Lubuskiego Parku Przemysłowego w Nowym Kisielinie.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

7

Koncepcja programowo-przestrzenna rozwiązania gospodarki ściekowej dla dzielnicy Karsibór w aglomeracji Świnoujście.

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Świnoujściu Sp. z o.o.

8

Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z/s w Gorzowie Wlkp.