USŁUGI

Raporty oddziaływania na środowisko

1

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla projektu pn.: „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Nowa Sól, gminy Nowa Sól i gminy Otyń”.

2

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”.

3

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla projektu pn.”Dokumentacja projektowa uzbrojenia strefy inwestycyjnej w obrębie Konin – Międzylesie w infrastrukturę drogową i uzbrojenia w sieci”.

4

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla wszystkich dokumentacji projektowych wykonywanych przez firmę, dla których było wymagane przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 roku.