USŁUGI

Studia wykonalności i wnioski o dofinansowanie z Funduszu Spójności i innych

1

Wniosek do Funduszu Spójności wraz ze Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta Nowa Sól, gminy Nowa Sól i gminy Otyń” w ramach POIiS na lata 2004-2006 w zakresie ok. 100 km sieci kanalizacyjnej, 40 km sieci wodociągowej, przebudowy i rozbudowy SUW i oczyszczalni ścieków w Nowej Soli.

2

Wniosek do Funduszu Spójności wraz ze Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – etap III” w ramach POIiS na lata 2007-2013 w zakresie ok. 44 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi.

3

Wniosek do Funduszu Spójności wraz ze Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” w ramach POIiŚ na lata 2007-2013 w zakresie ok. 100 km sieci kanalizacyjnej, ok. 35 km sieci wodociągowej i gminnej oczyszczalni ścieków.

4

Wniosek do Funduszu Spójności wraz ze Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap I, etap Ia, etap II” w zakresie ok. 83 km sieci kanalizacyjnej, ok. 30 km sieci wodociągowej i gminnej oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu.

5

Wniosek do Funduszu Spójności wraz ze Studium Wykonalności dla projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, w ramach POIiS na lata 2007-2013, w zakresie rozbudowy 2 oczyszczalni ścieków, ok. 9,5 sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 7,7 km sieci wodociągowej, przebudowy 3 stacji uzdatniania wody, budowy stacji uzdatniania wody, budowy zbiornika wyrównawczego

6

Wniosek do Funduszu Spójności wraz ze Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku – etap I”, w ramach POIiS na lata 2007-2013